تکنولوژی در اقتصاد

تکنولوژی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد

تکنولوژی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد

1397-12-09 17:22:55 - مدیر سیستمیارگان

تکنولوژی بصورت کلی عبارت است از محصولات ساخت بشر و دانش مورد نیاز برای تولید و به کارگیری آنها که انسان از آنها برای دسترسی به اهداف خود استفاده می‎کند. تکنولوژی را می توان تمام دانش، کالاها، فرایندها،ابزارها، روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند. تکنولوژی، اجرای عملی دانش است.