تاثیر تکنولوژی

تاثیرات تکنولوژی در زندگی بشر(ارتباطات، صنایع و اقتصاد) بخش دوم

تاثیرات تکنولوژی در زندگی بشر(ارتباطات، صنایع و اقتصاد) بخش دوم

1398-01-24 09:07:08 - مدیر سیستمیارگان

اساس تکنولوژی بعد از علم و نوآوری های ایجاد شده بر اساس نیاز های جامعه می باشد. از جمله نیاز های اساسی جامعه، نیاز به درآمد و نیاز های اقتصادی دیگر می باشد که این بحث کاملا مرتبط با کسب و کار ها می باشد. اگر تکنولوژی ها و نوآوری ها در کسب و کار ها روی کار بیایند و باعث تسهیل و بالا رفتن سرعت در کسب و کار ها شوند جامعه با رشد اقتصادی چشمگیری رو به رو خواهد شد.